قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه / قوانین کار / آشنایی با قانون سهم کارگران در سود کارخانه

آشنایی با قانون سهم کارگران در سود کارخانه

قانون سهیم‌کردن کارکنان شرکت‌های منقاد و سرکش به حکومت آب و برق در سرمایه‌گذاری و سود شرکت‌های یادشده و اخیرالذکر – مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۸ خرداد ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در شاهنامه ۲۳ خرداد ۱۳۴۹ به صحه گذاری محمدرضا شاه پهلوی رسید. در ادامه در مطلب قوانین کار در مورد آشنایی با قانون سهم کارگران در سود کارخانه صحبت خواهیم کرد.

آشنایی با قانون سهم کارگران در سود کارخانه

‌ماده واحده – صدارت آب و برق مجاز است با قبول هیأت وزیران در مورد هر یک از شرکتهای کشاورزی و کشت و صنعت و خدمات مهندسی‌وابسته به خود که کلیه سهام آن دم به دولت است حداکثر تا معیار ۴۹ درصد از سهام هر یک از شرکتهای مزبور را به بهای عادله‌ای که آیین نامه ها آن با‌نظر سه نفر کارشناس از بانک مرکزی بانک ترفیه فن شناسی و معدنی و امارت اموال با توجه به واپسین و آغازین کارکرد شرکت گزیدن و انتصاب خواهد شد و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید به کارکنان ایرانی ثابت همان شرکت اعم از مدیران و کارمندان و کارگران که به صورت تمام وقت دائمی در آن شرکت خدمت‌می‌کنند طبق ضابطه‌ای که بر اساس نحوه نقل سرایت احاله و مقیاس سهام و تأثیر در تشکیل خواهد بود و به برآوردن مجمع عمومی خواهد رسید و با رعایت‌مقررات این آیین بندی بفروشد. وزارت آب و برق مکلف است آگهی بی پایه به تشکیل هر یک از شرکتهای مذکور را به مجلسین نثار کند.

تبصره های قانون

‌تبصره ۱ – سهام مذکور با نام و غیر قابل احاله است حداکثر سهامی که به هر یک از افراد هیأت مدیره محول می‌شود مساوی دو کفو حقوق و در‌مورد کارمندان پنج مواجه نزد حقوق و در مورد کارگران ده معادل مزد دریافتی سالانه از شرکت مذکور خواهد بود. ‌

تبصره ۲ – در هر مورد که خدمت کارکنان صاحب سهم به نحوی از انحاء از قبیل کناره گیری یا فوت یا برکناری و نظائر آن قطع گردد سهام آن به آنان‌خود به خود به دولت منتقل می‌شود. ‌وزارت آب و برق مکلف است بهای عادله سهام را که طبق دستورالعمل ها مذکور در فوق گزیدن و انتصاب می‌شود با عایدی ها حین آن به صاحب سهم یا قائم‌مقام قانونی او‌نقداً تا میزانی که استحقاق دارد بپردازد. ‌

آشنایی با قانون سهم کارگران در سود کارخانه

تبصره ۳ – نصف سهام کارکنان شرکتها پس از بازنشستگی به آراستگی مذکور در بند توضیح (۲) خود به خود به دولت منتقل می‌شود. ولی این قبیل‌کارکنان می‌توانند در صورت انتظار از نصف دیگر سهام خود در تمام مدت عمر استعمال نمایند. این سهام در بسته شرکت به صورت امانت حفظ‌خواهد شد و پس از فوت کارمند بازنشسته بهای عادله آن که به آراستگی مذکور در فوق انتخاب می‌شود نقداً به وراث شرعی وی آهار خواهد گردید. ‌

تبصره ۴ – صدارت آب و برق وجوه حاصل از جابجایی سهام را به صورت مدارک خزانه یا دیگر ویران و آباد بهادار دولتی در خواهد آورد تا در موقع‌بازخرید سهام مورد کاربرد قرار گیرد و مجاز است حداکثر هشتاد درصد آن را به نشانی وام در آزادمنشی همان شرکت قرار دهد که با مستجاب مجمع‌عمومی به مصرف عمارت شرکت و امور هردری به آن برسد. ‌

تبصره ۵ – خریدوفروش ها شرکتهای موضوع این قاعده دربرگیری زینت منع میانجیگری مصوب ۱۳۳۷۰۱۰۰۲۹ نخواهد بود.

‌تبصره ۶ – آیین‌نامه اجرای این قانون به توصیه حکومت آب و برق به مقبول تخلیه هیأت وزیران خواهد رسید.

آشنایی با قانون سهم کارگران در سود کارخانه

‌قانون فوق محتوی بر یک ماده و شش عبرت گیری پس از برآوردن مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۴۹۰۱۰۲۷ در جلسه روز دوشنبه هجدهم‌خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به مقبول تخلیه مجلس سنا رسید.

درباره ی پندار افشانی

مطلب پیشنهادی

آگاهی از قوانین مربوط به سختی کار

آگاهی از قوانین مربوط به سختی کار

از حائز اهمیت‌ترین مواردی که باید به این موضوع اضافه کنیم این است که کارهای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *